Pro rodiče a nováčky

Jak se k nám přidat

Do oddílu ORION může vstoupit každý, kdo souhlasí s principy naší činnosti. Věkové hranice nejsou stanoveny, předpokládá se, že nejmladší členové by měli být schopni absolvovat dvouhodinovou schůzku bez rodiče, což bývá zpravidla okolo pěti let.

Postup

Členský příspěvek

Členský příspěvek je vybírán na školní rok, tzn. nováček, který přijde v průběhu roku, jej má přiměřeně snížen. Běžně je pak splatný na začátku nového školního roku (září – říjen). Pro školní rok 2023/2024 je výše příspěvku 600 Kč.

Co lze v oddílu ORION očekávat

Schůzky

Na schůzky chodíme ustrojeni podle předpokládaného počasí, protože pokud tomu nebrání okolnosti, minimálně část schůzky se odehrává venku. Nebereme si čisté školní věci, které by při pohybových hrách mohly přijít k újmě.

Co dále nosíváme na schůzku, se nováček dozví na místě.

Výpravy

Jsou důležitou složkou naší činnosti, tréninkem samostatnosti, ověřením dovedností, zdrojem zkušeností a hlavně zážitků.

Vícedenní výpravy bývají plánovány přibližně jednou do měsíce, často využíváme prodloužené víkendy. Výpravy s ubytováním na větších základnách jsou určeny pro celý oddíl, Mláďata tam mívají svůj program. Jiné výpravy jsou plánovány pro konkrétní skupinu (Rangers, Vlčata), často s možností účastí členů jiné skupiny. Mláďata si zvykají absolvovat zprvu jednodenky bez rodičů, postupně i samotné přespání, např. v klubovně po jednodenní vycházce. Aktivní rodiče, obzvláště se zkušenostmi s dětským kolektivem, se mohou zapojit.

Dva týdny před výpravou obdrží členové (jejich rodiče) tzv. informačku k výpravě, ve které je uveden cíl výpravy, místo a doba srazu a příjezdu, seznam věci (viz dále), účastnický poplatek a nezávazný předběžný jídelníček.

Stravu si na výpravách takřka vždy připravujeme svépomocí.

Seznam výzbroje a výstroje (zkratka V-V) je členěn do několika odstavců označených písmeny, příp. čísly. Z informačky se účastník dozví, které části seznamu jsou pro danou výpravu aktuální. Na nejmladší členy, popř. nováčky se vztahují určité výjimky ze seznamu, např. zápalky, nůž...

Tábor

Letní tábor je jakousi supervýpravou. Stanovou základnu si oddíl staví sám, pomáhají odrostlí členové a aktivní rodiče. Děti do 10 let mají pobyt zkrácený – dvoutýdenní – připojují se ke starším až po prvním týdnu. Dle věku a vyspělosti se účastníci aktivně podílejí na chodu tábora a přípravě programu.

Nováčkovská zkouška (NZ)

Deset teoretických znalostí a praktických dovedností typických pro oddílovou činnost je shrnuto to tzv. nováčkovské zkoušky. Jedenáctou je znalost morseovy abecedy, která je sice z dnešního pohledu staromódní a nepotřebná, nicméně v NZ zůstává jako oddílová tradice využitelná při některých hrách. Doba plnění není limitována, minimálně ale 3 měsíce, což je sledovací období pro vyhodnocení docházky.

Nováček, který uvedené podmínky splní, získává právo používat oddílové označení (rukávový znak a oddílový šátek) a výsady člena ORIONu.